O projektu AGILE

Skozi okvir programa Erasmus+ Cooperation Partnership je cilj AGILE prispevati h izgradnji vključujočih visokošolskih sistemov, ki so sposobni obravnavati sedanje begunske krize s skupnimi vrednotami, državljansko angažiranostjo, družbeno udeležbo in priznavanjem veščin na učnih poteh beguncev.

Eden glavnih ciljev Evropske unije je povečati vključenost beguncev v družbo. Na tem področju se zdi, da visokošolske institucije ne naredijo dovolj. Prepričani smo, da je boljši dostop do visokošolskega izobraževanja za begunce edini način za zagotavljanje boljše vključenosti v družbo Evropske unije.

Kot konzorcij 8 partnerjev - 7 visokošolskih ustanov in 1 izobraževalno usmerjenega podjetja - v Evropi in Ukrajini sodelujemo pri tem projektu 3 leta, od decembra 2022 do maja 2025, ter spodbujamo in nagrajujemo odličnost pri učenju, poučevanju. in razvoj spretnosti.

Organizirali bomo okrogle mize, ankete, javne pogovore, eno poletno šolo, eksperimente na lokalni ravni in konference. V našo pobudo želimo čim bolj vključiti akademsko družbo, pa tudi industrijo in civilno družbo. Naše rezultate bomo odpirali vsem, da bi razširjali naše dobre prakse.

Spremljajte nas na naši poti za večjo odpornost na begunske krize v visokem šolstvu.