Μέσω του προγράμματος

Μέσω του προγράμματος Erasmus+ Cooperation Partnership, στόχος του AGILE είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς ικανά να αντιμετωπίσουν τις συνεχιζόμενες προσφυγικές κρίσεις μέσω κοινών αξιών, συμμετοχής στα κοινά, κοινωνικής συμμετοχής και αναγνώρισης δεξιοτήτων στις οδούς μάθησης των προσφύγων.

Ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ενισχύσει την ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία. Σε αυτόν τον τομέα, φαίνεται ότι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δεν κάνουν αρκετά. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η καλύτερη πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τους πρόσφυγες είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η καλύτερη ένταξη στην κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως κοινοπραξία 8 εταίρων - 7 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 1 επιχείρηση με προσανατολισμό στην εκπαίδευση - στην Ευρώπη και στην Ουκρανία, συμμετέχουμε σε αυτό το έργο για 3 χρόνια, από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Μάιο του 2025, και ενθαρρύνουμε και επιβραβεύουμε την αριστεία στη μάθηση, τη διδασκαλία και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Θα οργανώσουμε στρογγυλά τραπέζια, έρευνες, δημόσιες ομιλίες, ένα θερινό σχολείο, πειράματα σε τοπικό επίπεδο και συνέδρια. Θέλουμε να συμμετάσχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την ακαδημαϊκή κοινωνία αλλά και τη βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών στην πρωτοβουλία μας. Θα κάνουμε τα αποτελέσματά μας ανοιχτά σε όλους προκειμένου να διαδώσουμε τις καλές πρακτικές μας.

Ακολουθήστε μας στο ταξίδι μας για περισσότερη ανθεκτικότητα στις προσφυγικές κρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.