Apie AGILE projektą

Pagal Erasmus+ bendradarbiavimo partnerystės programą AGILE tikslas yra prisidėti kuriant įtraukias aukštojo mokslo sistemas, galinčias įveikti vykstančias pabėgėlių krizes pasitelkiant bendras vertybes, pilietinį įsitraukimą, socialinį dalyvavimą ir įgūdžių pripažinimą pabėgėlių mokymosi keliuose.

Vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos tikslų – didinti pabėgėlių įtrauktį į visuomenę. Atrodo, kad šioje srityje aukštojo mokslo institucijos daro nepakankamai. Esame įsitikinę, kad geresnės galimybės pabėgėliams įgyti aukštąjį mokslą yra vienintelis būdas užtikrinti geresnę įtrauktį į Europos Sąjungos visuomenę.

Būdami 8 partnerių konsorciumas – 7 aukštojo mokslo institucijos ir 1 į mokslą orientuotas verslas – Europoje ir Ukrainoje, dalyvaujame šiame projekte 3 metus, nuo 2022 m. gruodžio mėn. iki 2025 m. gegužės mėn. ir įgūdžių ugdymas.

Organizuosime apskritojo stalo diskusiją, apklausas, viešus pokalbius, vieną vasaros mokyklą, vietos lygmens eksperimentus ir konferencijas. Norime į savo iniciatyvą įtraukti kuo daugiau akademinės visuomenės, taip pat pramonės ir pilietinės visuomenės. Savo rezultatus pateiksime visiems, kad galėtume skleisti gerąją patirtį.

Sekite mus mūsų kelyje, siekdami didesnio atsparumo pabėgėlių krizėms aukštojo mokslo srityje.