O projekcie AGILE

W ramach programu Erasmus+ Cooperation Partnership, celem AGILE jest przyczynianie się do budowania integracyjnych systemów szkolnictwa wyższego zdolnych do radzenia sobie z trwającymi kryzysami związanymi z uchodźcami poprzez wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie, partycypację społeczną i uznawanie umiejętności na ścieżkach uczenia się uchodźców.

Jednym z głównych celów Unii Europejskiej jest zwiększenie integracji uchodźców w społeczeństwie. Wydaje się, że w tej dziedzinie instytucje szkolnictwa wyższego nie robią wystarczająco dużo. Jesteśmy przekonani, że lepszy dostęp uchodźców do szkolnictwa wyższego to jedyny sposób na zagwarantowanie lepszej integracji w społeczeństwie Unii Europejskiej.

Jako konsorcjum 8 partnerów – 7 szkół wyższych i 1 biznes zorientowany na edukację – w Europie i na Ukrainie angażujemy się w ten projekt przez 3 lata, od grudnia 2022 r. do maja 2025 r., oraz zachęcamy i nagradzamy doskonałość w nauce, nauczaniu i rozwój umiejętności.

Będziemy organizować okrągłe stoły, ankiety, wykłady publiczne, jedną szkołę letnią, eksperymenty na szczeblu lokalnym i konferencje. Chcemy jak najbardziej zaangażować w naszą inicjatywę środowisko akademickie, ale także przemysł i społeczeństwo obywatelskie. Udostępnimy nasze wyniki wszystkim, aby rozpowszechniać nasze dobre praktyki.

Śledź nas w naszej podróży na rzecz większej odporności na kryzysy związane z uchodźcami w szkolnictwie wyższym.